La Capucine, Jackelien Mutsaers, Les Vernes de Lyre, 71190 BROYE / Maison Loye, 71710 MARMAGNE

Tel. 0031 622364591 / 0033 618744976
Mail info@lacapucine.nl
Website www.lacapucine.nl

1 Reserveren

1.1 U reserveert uw verblijf in La Capucine met het reserveringsformulier.

1.2 Uw reserveringsaanvraag is geaccepteerd, wanneer u de factuur van La Capucine heeft ontvangen.

1.3 U betaalt binnen 2 weken na het versturen van de bevestiging en de factuur 40% van het huurbedrag . Het restant van het huurbedrag betaalt u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode.

1.4 Reserveert u op korte termijn (vanaf 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode) dan betaalt u het huurbedrag ineens, en uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur.

1.5 Wanneer u niet tijdig betaalt, kan uw reservering komen te vervallen en wordt uw aanbetaling niet gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden (zie hieronder) blijven onverminderd van kracht.

1.6 De waarborgsom bedraagt € 200. U betaalt deze met de laatste aanbetaling. Uw waarborg wordt binnen 2 weken na vertrek, met eventuele aftrek van kosten ten gevolge van beschadiging van goederen, meubilair of opstallen of kosten voor extra schoonmaak, teruggestort per bank.

1.7 De Franse overheid rekent voor het verblijf een toeristenbelasting per persoon per dag. Deze belasting is inbegrepen in de huurprijs.

2 Annulering door huurder

2.1 Uw annuleert schriftelijk cq per e-mail aan La Capucine. Direct na ontvangst van de annulering zendt La Capucine een annuleringsbevestiging/-nota.

2.2 Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode brengt La Capucine 40% van de huursom in rekening.

2.3 Bij annulering binnen 8 weken doch 4 of meer weken voor aanvang van de huurperiode brengt La Capucine 60% van de huursom in rekening.

2.4 Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

2.5 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

2.6 De verblijfskosten zijn verschuldigd voor de gehele gereserveerde periode, ook als u later komt of eerder vertrekt.

2.7 Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

3 Annulering door La Capucine

3.1 Indien enige omstandigheid La Capucine noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door La Capucine, zal La Capucine onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

4 Aansprakelijkheid van de huurder

4.1 Tijdens het verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken die bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door toedoen van de huurder en/of door zijn reisgenoten dient de huurder geheel te vergoeden aan de verhuurder.

4.2 La Capucine behoudt bij voorbaat het recht de huurder alsnog aansprakelijk te stellen indien een schade niet, of niet naar behoren, ter plaatse is gemeld en betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de huurder.

4.3 Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan de verhuurder de verdere toegang tot het gehuurde ontzeggen. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.

4.4 In de vakantiewoning is een informatiemap aanwezig met aanwijzingen ten aanzien van de woning en daarin aanwezige apparatuur. De huurder dient zich hiervan na aankomst op de hoogte stellen.

5 Aansprakelijkheid van La Capucine

5.1 Het verblijf in La Capucine is geheel voor eigen risico.

5.2 La Capucine kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders. Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van La Capucine zijn niet bindend.

5.4 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing.

6 Verblijf

6.1 De verhuur van de vakantiewoningen van La Capucine loopt in principe van zaterdag tot zaterdag. In het laagseizoen kan hier op verzoek zo mogelijk van worden afgeweken. U kunt La Capucine op de 1e verblijfsdag vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de woning voor 11.00 uur te verlaten.

6.2 Bedlinnen, keukenlinnen, handdoeken en administratiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen, alsmede extra kosten voor gebruik wasmachine, elektrische verwarming, et cetera.

6.3 U kunt La Capucine met maximaal 4 personen huren.

6.4 Het is niet toegestaan La Capucine aan derden door te verhuren.

6.5 La Capucine ligt in een kleine Franse gemeenschap. De privacy en (nacht-) rust van de bewoners in de buurt dienen gerespecteerd te worden, evenals hun eigendommen en die van La Capucine.

6.6 Het is niet toegestaan in de vakantiewoning te roken.

6.7 Huisdieren zijn in La Capucine niet toegestaan.