La Capucine, in de persoon van Jackelien Mutsaers, Les Vernes de Lyre, 71190 Broye – FRANCE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

https://www.lacapucine.nl , Maison Loye, 71710, Marmagne, France . Email : info@lacapucine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u ons vakantiehuis gaat boeken, verwerken wij ook uw persoonsgegevens, zoals

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Doel van verwerking persoonsgegevens

La Capucine verwerkt alleen uw gegevens teneinde uw reserveringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen, uw betaling te kunnen afhandelen, onze nieuwsbrief te kunnen verzenden, en/of contact met u te onderhouden over de verhuur van de gîte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

La Capucine bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is en niet langer dan 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens

La Capucine verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

La Capucine gebruikt analytische cookies via de dienst Google Analytics. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Met Google Analytics is de standaard bewerkersovereenkomst afgesloten. U kunt zich afmelden voor cookies in uw eigen internetbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, uw toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neemt u in alle gevallen contact met ons op via de contactpagina.